A miała być tylko trawa...
Koleka się długa ustawia pan zielony


  PRZEJD NA FORUM